Видео материали

Дхарма Видео

 

Dharma Viveos

Традиционен Тибетски Будизъм

 

Дзонгсар Кхйенце Ринпоче

Нуждата от Духовен Учител – публична лекция, изнесена от Дзонгсар Кхйенце Ринпоче в София, по покана на нашия Дхарма център

Джигме Кхйенце Ринпоче

Същността на Пътя – беседа изнесена от Джигме Кхйенце Ринпоче в нашия Дхарма център в България