Гуру Ринпоче, неделим от мен

Гуру Ринпоче, неделим от мен

молитва, извлечена от медитационния цикъл “Изначалното Пространство на Самантабхадра”
(публикувано с позволението на пазителя на съкровището)

 

Guru Rinpoche

 

Това откровение, освобождение чрез чуване, разкъсва оковите на онова, което ни ограничава, по скрит начин.

Танцът-игра на съществуването
Блестящ навсякъде
Еманация на неизречени слова
Отвъд мъдрост и дуалност

В тишината на звука
Велико състрадание изгрява
Разтваря мислите безследно
Гуру Ринпоче, неделим от мен. 

 

Кратка бележка от Лама Иво:

Горната кратка формула е от терма цикъла “Изначалното Пространство на Самантабхадра” и е част от откровенията “освобождение чрез чуване”. Това е изключително специален и силен метод за отпускане на ума в неговото естествено състояние и носи неизмамните благословии на нашия баща, Гуру Ринпоче. Тази формула няма нужда от повторения и може да бъде практикувана от всеки, навсякъде. Просто кажи думите тихо и се отпусни. Не анализирай, не търси логика. Върховният ученик ще се свърже мигновено. Средният ученик ще разбере собственото си ограничение и ще го премахне бързо. Ученикът с най-слаб капацитет в началото може да не усети много, но благословиите ще дойдат, тъй като самая е неподвеждаща.