Джигме Кхйенце Ринпоче

Джигме Кхйенце Ринпоче

Jigme Khyentse Rinpoche

Джигме Кхйенце Ринпоче, един от най-изключителните тибетски учители в днешни дни, е син на тертона Канджур Ринпоче. Още на ранна детска възраст той е разпознат от Н.Св. 16-тия Кармапа, от Н.Св. Дилго Кхйенце Ринпоче и от Н.Св. Дуджом Ринпоче за прерожденец на великия учител Дзонгсар Кхйенце Чьокйи Лодро и съответно за един от главите на Кхйенце приемствеността. В последствие той получава множество приемствености от Канджур Ринпоче, Дилго Кхйенце Ринпоче, Дуджом Ринпоче, Трулшик Ринпоче и много други учители.

В момента Джигме Кхйенце Ринпоче живее в Дордон, Франция, където заедно с брат си, Тулку Пема Уангял Ринпоче, ръководи центърътСонгцен Шантелюб, посещаван от най-големите тибетски учители от старото и новото поколение.

Jigme Khyentse Rinpoche in Bulgaria

Джигме Кхйенце Ринпоче в България

По молба на Кябдже Рабджам Ринпоче, Джигме Кхйенце Ринпоче посети за първи път нашия център в България през 2007 година и в продължение на няколко дни предаде посвещения и учения на една малка група от щастливи ученици. Това беше първото посещение на тибетски учител от такъв ранг в България. През есента на 2009 година Ринпоче отново беше тук и повече от двадесет души имаха възможност да получат  безценни учения от него. Ринпоче поддържа близки връзки с центъра ни и подпомага активно дейността ни.

Jigme Khyentse and Rabjam Rinpoche

Джигме Кхйенце Ринпоче и Шечен Рабджам Ринпоче