Дзонгсар Кхйенце Ринпоче в България - публична лекция

Нуждата от Духовен Учител

Въвеждаща лекция от Н.Св. Дзонгсар Кхйенце Ринпоче, изнесена в София по покана на Лама Иво и Дхарма центъра Тегчог Ламсанг