Играта-благословия на Юдронма

Играта-благословия на Юдронма

молитва извлечена от цикъла “Всепроникващата и пронизваща енергия на дакините”

(публикувана с разрешението на пазителя на съкривището)

Dorje Yudronma

 

От една майка, която може да даде само най-доброто за своето единствено дете, възникна това призоваване и благословия на сърдечната същност:

Самовъзникваща от яснота
Несътворена в същността си
Динамична като гръм
Неусетна като пространството
Прояви за мен своето великолепие
и ми дари благословиите си!

 

Бележка за приложението от Лама Иво

Това призоваване е свързано с устни инструкции за лична практика от много напреднало ниво. Въпреки това то беше благословено от Дордже Юдронма и като самостоятелна молитва за свободно разпространение. Може да бъде казвано от всеки, навсякъде, при всякакви обстоятелства. Ще призове сърдечната същностна благословия на Дордже Юдронма, тъй като нищо не може да спре дейността й ако бъде призована. Много ми е трудно да обясня огромната сила на тази молитва.

Кажи призоваването веднъж, бавно, и след това се отпусни. Можеш да го правиш много пъти на ден, по време на трудности, при всякакви обстоятелства, ако умираш, ако някой друг умира и т.н. Страхът ще изчезне, неврозата ще се стопи и всички неблагоприятни обсттоятелства ще се разсеят.

Молитвата не трябва да бъде повтаряна – това би означавало че нямаш увереност. Може да я повтаряш, с паузи, ако искаш да навлезеш в състоянието на обединение отново и отново, но не и за да подсилиш нещо, което го е нямало първия път. Ако нямаш увереност, просто я кажи веднъж и погледни вътре в себе си, отпусни се и наблюдавай.

[fb_button]