Кои сме ние - обща информация

Кои сме ние – обща информация

Историята на нашата общност е тясно свързана с древните будистки приемствености, основно предадени през вековете в Индия и Тибет. Нашият учител, Лама Иво, чиято визия изразява Небесната Дхарма Общност, и основната група практикуващи около която се оформи общността имат сериозна будистка предистория. Много членове на общността продължават да учат при големи тибетски учители и имаме тесни връзки с школата Нйингма на тибетския будизъм, и някои от най-езотеричните Важжраяна и Дзогчен приемствености на тази традиция се преподават и практикуват в общността.

В същото време в момента сме независими от каквито и да било религиозни институции и школи и избрахме да не разчитаме на установените будистки традиции за верификация и подкрепа. На този етап основният ни фокус е нов цикъл учения, които в момента започват да се разпространяват на планетата ни от същите източници, от които произтичат и древните будистки традиции. Тези много езотерични и обширни по обхват медитационни цикли изискват напълно нов подход за разпространение, свободен от културни предразсъдъци и ограничения. Това е и основната функция на нашата общност – кулминация на повече от десетилетие усилия. Ако искате да научите повече за нашата история, продължете да четете тази секция от сайта.

Loosing_sight_of_roots

[fb_button]