Лекции на съвременни будистки учители

Лекции на съвременни будистки учители

Лама Иво

Пътят на медитацията в Старата школа на тибетския будизъм (лекция изнесена от Лама Иво в София, 1 Октомври 2011 г.)

Указания за получаване и практикуване на учения в тибетската традиция

Не-сектантското движение Римé

За бедността, или липсата на щедрост

Чьогям Трунгпа Ринпоче

Приемане на Убежище – обяснения за приемането на убежище в будизма – навлизането в Хинаяна

Обетът на Бодхисатва – обяснения за същността на Обета на Бодхисатва – навлизането в Махаяна

Рабджам Ринпоче

Отричането, или умората от Самсара

Дзонгсар Кхйенце Ринпоче

Въведение в Будизма

Какво е и какво не е Будизъм – Обяснение на четирите печата

Осемте Светски Дхарми

Как да подходим към Гуруто

Дзигар Конгтрул Ринпоче

Обладаният от духове свят на ума

Дилго Кхйенце Ринпоче

Деветте Пътя  – обяснение на Деветте Колесници според школата Нйингма на Тибетския Будизъм

Чатрал Ринпоче

Напътствени думи

Рингу Тулку

Значението на Ри-ме