Нива на практика

Нива на практика

Онова което се преподава и практикува в нашата общност е структурирано на няколко нива. Въпреки че тези неща по принцип са по преценка на учителя, и понякога се правят изключения, от човек който е ангажиран с лични медитационни практики от дадено ниво се очаква да завърши това ниво преди да получава учения и практики от по-горните нива. На всяко ниво има многобройни медитационни практики и текстови учения, които се изучават и извършват последователно. Завършването на дадена медитационна практика е съпътствано със специфични знаци които медитаторът получава в сънищата си и в самата си медитация и които след това се потвърждават от учителя. Същото се случва и при преминаване от едно ниво на друго. Докато се намира на дадено ниво практикуващият може да получава свободно всички учения от това ниво, дори и да не са пряко свързани с личната му практика. Той/тя обаче не може да получава учения от по-напредналите нива.

Ниво на Основата

Медитационните практики и инструкции на това ниво са свързани основно с разчупване на обичайното възприятие и с развиване на способности за стабилно поддържане на необичайни нива на съзнанието. Това е задължителна предпоставка за извършването на медитации, които изискват поддържане на конкретни нива на съзнание за по-продължителни периоди от време. На това първо ниво също така практикуващият ще се занимава много с регресии в минали животи, до момент в който не са видени и преживяни поне 30 минали живота. Също така на този етап ние работим много с мотивацията си и развиваме нужното отношение за изминаването на автентичния духовен път. Нивото на основата съдържа многобройни методи, подходящи за широк спектър от темпераменти и характери.

Ниво на Пътя

Нивото на Пътя започва когато човек е овладял нивото на Основата и когато са възникнали всички знаци за успех свързани с него. Това е нивото с най-голямо разнообразие от практики и обикновено ученикът прекарва значително време на него. Целта на това ниво е да се провокира възникването на дълбоки трансформиращи преживявания. На този етап духовният път се превръща в интимна част от живота на медитатора и нуждата от извървяването му става много осъзната.

Ниво на Доближаването

Нивото на Доближаването е много напреднало ниво на практика на което се разкрива изцяло пътя на Дзогчен и всички практики и учения използват подхода на Атийога. В нашата система не може да се говори много за това, докато ученикът реално не стигне до този етап в практиката си.

Ниво на Плода

Нивото на Плода е етапа на който практикуващият получава устните ключови инструкции, които са същността на пътя.

Кой може да преподава

В нашата система даден практикуващ може да води другите само ако те се намират две нива по-долу от самия него и само с одобрението и в рамките поставени от учителя. Въпреки това ние окуражаваме учениците да преподават, защото помагането на другите е начина по който израстваме най-бързо и в същото време е съществена част от самия духовен път.

Всеки е гении,
но ако преценяваш една риба по способността й да се катери по дървета,
тя ще изживее целия си живот убедена, че е глупава.

– Албърт Айнщайн

[fb_button]