Основни принципи

Холистичен подход

Онова, което се пракиткува при нас всъщност е част от нещо което се предава глобално на настоящия етап от еволюцията на планетата. Много аспекти от този път са известни на определени индивиди и организации по света. От нашите членове се изисква да разширяват кръгозора си, изучавайки определени дисциплини, които са част от този глобален подход за духовно израстване. Това се прави систематично и успоредно с медитационната практика на всеки ученик от общността.

Личен ангажимент

Въвличането в духовната програма на общността включва някои лични ангажименти, свързани със специфичното ниво на практика на което се намира всеки индивид. Те се простират от простичкото изискване за отделяне на някакво време за ежедневна лична практика до въвличане в дейностите на общността на по-късните, напреднали нива. На никой етап не изискваме от практикуващите някаква промяна в стила на живот, но такива промени може да бъдат желани от самия човек в един момент. Също така, един ученик може да отпадне от програмата ни по всяко време по свое собствено желание, но ще загуби възможността да участва в учения и други наши дейности. Системата ни не е рестриктивна и ние не сме култ или секта. Духовният път обаче е сериозно нещо и някои изисквания са просто необходими и продиктувани от здравия разум.

Получаване на медитационни практики и учения

Вървенето по духовния път, или поне по нашата версия на духовен път, изисква от ученика получаването на значителен брой учения и практики. Това се случва на етапи и е необходим сериозен подход и стабилна мотивация. Също така изисква време. Всичко това е по-добре да бъде разгеждано като житейско призвание, тъй като “хоби” подходът няма истински да проработи.

Динамична интерграция

Въпреки че в никакъв случай не е задължително, много учения от програмата ни, особено на напредналите нива, изискват овладяване на специфини умения за интегриране в други занимания. Това може да бъде практикувано от всеки на базата на предварително обяснени принципи, но един много напреднал практикуващ би извлякъл полза от специфини спортове, които хармонизират с нашата система особено добре, като пещерно гмуркане и бойни изкуства. Такъв човек може да получи необходимото обучение и медитационни практики, ако желае да продължи в тази посока. Това обаче е личен избор.

 
 

“Задръж тъгата и болката на самсара в сърцето си
и в същото време силата и възгледа на Великото Източно Слънце.
Тогава войнът може да приготви хубава чаша чай.”

― Чьогям Трунгпа

[fb_button]