Пътуването


Прекосяване на океана от погрешни възгледи – буквално

През пролетта на 2012 Лама Иво реши, че ще последва указанието на своя коренен учител, дакините и Дхармапалите и ще промени посоката на своята дейност напълно. Както е правил и в миналото, той избра трудния път, превръщайки всичко това в най-необичайния и сериозен урок за учениците си. Той обяви на малката група свои най-близки ученици, че възнамерява да потегли на пътуване около света без конкретна цел. Всеки който искаше да го последва трябваше да остави всичко – дом, притежания, семейство и приятели – и да му се довери без възражения и гаранции. Това беше проверка като никоя друга, за лоялност и широк възглед.

Множество добри Дхарма практикуващи имаха ангажименти които не можеха да оставят и останаха в България, но осем ученика бяха достатъчно зрели и готови да осъзнаят ценността на предоставената възможност. Двама от тях бяха незабавно изпратени в Южния Пасифик със специална задача. Иво веднага продаде Дхарма центъра и всичките си притежания… и купи ветроходна яхта. Трима души го придружиха като постоянен екипаж, а неколцина други идваха и си отиваха по време на последвалото пътуване. Никой нямаше никакъв предварителен опит във ветроходството освен Иво.

С Лама Иво като капитан екипажът отплава от брега на Франция в Северния Атлантик. Най-първият преход на нашия кораб, наречен Ати, беше прекосяването на Бискайския залив от Север – 6 дневно пътуване в открито море, известно във ветроходните среди като един от традиционно най-трудните и опасни преходи. След това групата плава покрай бреговете на Испания, Португалия, Западния бряг на Африка, спирайки на много места по пътя, където бяха извършвани от Иво множество специални практики. След това прекосихме Атлантическия океан към Карибските острови и накрая прекосихме цялото Карибско море. Пътуването продължи седем месеца. През това време се случиха много удивителни неща и много неща се изясниха. Беше положена основата за едно ново начало.

Мястото на магията

Лама Иво винаги е обяснявал, че земята на Мексико е изключително място на сила, особено подходящо за дълбоко духовно развитие. Той също е имал много специални лични минали преживявания и връзки с определени хора на това място. Когато достигнахме Карибите той незабавно напусна кораба ни и отиде в джунглата на Юкатан с най-близкия си приятел. Те прекараха там няколко седмици, търсейки подходящо място за бъдещ Дхарма център. Когато се завърнаха на яхтата Иво каза на всички, че е намерено място, и че само колективната заслуга на групата ще определи дали той ще се засели или пътуването ще продължи. Това развълнува всички и само след седмица от двама негови Български ученици беше предложено много щедро приношение, което позволи незабавното закупуване на намерения имот. След това опънахме платна към бреговете на Юкатан. Започна нова фаза от съвместното ни пътуване – пътуване навътре, към сърцето на магията.

Ново седалище за нова общност

Земята на Мексико прояви цял нов аспект на съществуване за нас. Лама Иво даде благословията си за създаване на Небесната Дхарма Общност, съгласявайки се постепенно да предаде открито няколко напълно нови цикли учения, основани на нови принципи на живеене и медитационна практика. Той очерта процес който ще отнеме години, но който ще бъде много полезен за Земята като цяло и за преките участници в него. И той ни напомни, че няма граници в това, което може да постигне една малка група посветени хора, ако обединят сърцата и умовете си за постигане на обща цел.

Всеки ден е пътуване,
а самото пътуване е дом.

– Мацуо Башо

[fb_button]