Стиховете, които спасиха Сакя от епидемия

Стиховете, които спасиха Сакя от епидемия: Една молитва за успокояване на страха от болести

Великият Махасиддха, Друбтоп Тантонг Гялпо (1385–1464) е известен с това, че е прекъснал много вирусни епидемии. Той обичайно ходил на места с върлуващи епидемии и ги спирал. Тази молитва, написана от него е прекъснала много остра епидемия, поразила манастирския град Сакя в момент, в който всички други методи се оказали безуспешни.

༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མ་ནི།

Стиховете, които спасиха Сакя от епидемия: Една молитва за успокояване на страха от болести

от Тантонг Гялпо

ལས་དང་གློ་བུར་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པ་ཡི།
Нека всички болести, които разстройват ума на чувстващите същества

གདོན་དང་ནད་དང་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས།
и които се появяват поради карма и временни съчетания от обстоятелства,

སེམས་ཅན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ནད་རྣམས་ཀུན།
като вреди от духове, зарази и елементите,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག
никога повече не се появят по този свят!

ཇི་ལྟར་གཤེད་མས་འཁྲིད་པའི་གསད་བྱ་བཞིན།
Каквито и страдания да се опитат да възникнат поради животозастрашаващи заболявания,

སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བྱེད་པའི།
които, като касапин който води животното към ешафода,

སྲོག་འཕྲོག་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ།
разделят тялото от ума в миг,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག
нека те никога не се случат в този свят!

འཆི་བདག་གཤེན་རྗེའི་ཁ་ནང་ཚུད་པ་ལྟར།
Нека всички въплътени същества останат недокоснати

ནད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐྲག་བྱེད་པའི།
от остри, хронични и заразни болести,

ཉིན་གཅིག་པ་དང་རྟག་པའི་རིམས་སོགས་ཀྱིས།
чиито имена дори могат да събудят същия ужас

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པར་མ་གྱུར་གཅིག
какъвто събужда пастта на Яма, Господаря на смъртта.

གནོད་པའི་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་།
Нека осемдесетте хиляди вида зловредни пречки,

གློ་བུར་ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་དང་།
триста и шестдесетте типа зли духове които поразяват без предупреждение,

བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ལ་སོགས་པ་ཡིས།
четиристотин двадесет и четирите типа заболявания и т.н.

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག
никога не причинят вреда дори на едно единствено същество!

ལུས་སེམས་བདེ་བ་མ་ལུས་འཕྲོག་བྱེད་པའི།
Нека каквито и страдания да възникнат поради разстройство на четирите елемента,

འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ།
лишаващи тялото и ума от всякакво добро чувство,

མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མདངས་སྟོབས་ལྡན་པ་དང་།
бъдат напълно успокоени, и нека тялото и ума да имат сияйност и сила,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག
и да бъдат надарени с дълъг живот, крепко здраве и благополучие!

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང།
По силата на състраданието на учителите и Трите Скъпоценности,
མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང་།
по силата на даките и дакините, Дхарма защитниците и пазителите,
ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས།
и по силата на безпогрешността на карма и нейните резултати,
བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་འགྲུབ་པར་ཤོག
нека всичките тези стремежи и молитви се изпълнят в мига на произнасянето им!

ཅེས་པ་འདི་ནི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ནད་རིམ་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར། སྔགས་བོན་རྣམས་ཀྱིས་མདོས་གཏོར་སྨན་སྔགས་སྲུང་བ་སོགས་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་གདན་ས་སྟོངས་ལ་ཐུག་པའི་སྐབས། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མ་ནམ་མཁའ་མའི་སྐྱབས་འགྲོ་གྱིས། མ་ཎི་སྒྲོངས། སྨོན་ལམ་འདི་ཐོབ་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་བགྱིས་པ་ལ་བརྟེན་ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་ཆད་པས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྲགས་སོ།། །།

В един момент във основния манастир на великата Сакя традиция се разпространявашше епидемия от човек на човек. Всичко което пробваха тантричните учители – приношения, торми, лекарства, мантри, защитни амулети – не даде никакъв резултат и манастирът беше заплашен от унищожение. В този момент учителят махасиддха Тантонг Гялпо изрече молитвата на убежище, която започва с “Чувстващите същества, необятни като пространството”, след това рецитира множество Мани мантри и каза, следвайки думите на Учителя “Тези стремежи стават действителност…”. В този момент цялата епидемия прекъсна поради изричането на тази молитва. Оттогава насетне тя стана известна като ваджра речта, която излъчва облаци от благословии, с името “Молитвата, която спаси Сакя от епидемия.”

__

Преведено от лама Иво на 9 Март, 2020, със стремеж паниката от дезинформация, неадекватността на световните институции, опитите за отнемане на личното пространство на хората, както и самата вирусна инфекция COVID-19 да загубят изцяло силата си.