Буда Шакямуни - Локавипатти сутта: Паденията на света

Локавипатти сутта: Паденията на света

 

Превод, Иво

“Монаси, тези осем светски условия движат света и светът се върти около тези осем светски условия. Кои осем? Печалба, загуба, слава, лоша репутация, обвинение, възхвала, удоволствие и болка. Това са осемте светски условия които движат света и светът се върти около тези осем светски условия.

“В един необучен обикновен човек възникват схващанията за печалба, загуба, слава, лоша репутация, обвинение, възхвала, удоволствие и болка. В един добре обучен ученик на Благородните също възникват схващанията за печалба, загуба, слава, лоша репутация, обвинение, възхвала, удоволствие и болка. Така че каква е разликата, какво ги разграничава, какво е различното при добре обученият ученик на Благородните и необучения обикновен човек?”

“За нас, Господарю, Благословеният е корен на ученията, водач и техен изразител. Би било добре ако самият Благословен изложи значението на това. Ако са го чули от устата на Благословения, монасите ще го запомнят.”

“В такъв случай, монаси, слушайте внимателно и ще обясня.”

“Слушаме думите ти, Господарю”, отговориха монасите.

Благословеният каза: “Схващането за печалба възниква в необучения обикновен човек. Той не се замисля, ‘Идеята за печалба възникна в мен. Тя е непостоянна, носи стрес и подлежи на промяна.’ Той не я вижда такава, каквато тя всъщност е.

“Схващането за загуба… слава… лоша репутация… обвинение… възхвала… удоволствие възниква…

“Схващането за болка възниква. Той не се замисля, ‘Болката възникна за мен. Тя е непостоянна, носи стрес и е подлежи на промяна.’ Той не я вижда такава, каквато всъщност е.

“Неговият ум остава обзет от печалбата. Неговият ум остава обзет от загубата… от славата… от лошата репутация… от обвинението… от възхвалата… от удоволствието. Неговият ум остава обзет от болката.

“Той приветства възникналата печалба и се бори срещу възникналата загуба. Той приветства възникналата слава и се бори срещу възникналото падение. Той приветства възникналата възхвала и се бори срещу възникналото обвинение. Той приветства възникналото удоволствие и се бори срещу възникналата болка. Докато той е ангажиран по този начин с приемане и отхвърляне, той не е свободен от раждане, остаряване или смърт; от тъга, оплакване, болки, напрежения или отчаяние. Той не е освободен, разберете, от страдание и стрес.

“Това е различното, това ги разграничава, това е разликата между добре обучения ученик на благородните и необучения обикновен човек.”

“Сега… печалбата възниква и за добре обучения ученик на благородните. Той се замисля, ‘Печалбата възникна за мен. Тя е непостоянна, носи стрес и подлежи на промяна’. Той я вижда каквато в действителност е.

“Загубата възниква… Славата възниква… Лошата репутация възниква… Обвинението възниква… Възхвалата възниква… Удоволствието възниква…

“Болката възниква. Той се замисля, ‘Болката възникна за мен. Тя е непостоянна, носи стрес и подлежи на промяна.’ Той я вижда каквато действително е.

“Неговият ум не остава обзет от печалбата. Неговият ум не остава обзет от загубата… от славата… от лошата репутация… от обвинението… от възхвалата… от удоволствието. Неговият ум не остава обзет от болката.

“Той не приветства възникналата печалба, нито се бори срещу възникналата загуба. Той не приветства възникналата слава, нито се бори срещу възникналата лоша репутация. Той не приветства възникналата възхвала, нито се бори срещу възникналото обвинение. Той не приветства възникналото удоволствие, нито се бори срещу възникналата болка. Изоставяйки по този начин приемането и отхвърлянето, той е освободен от раждане, остаряване и смърт; от тъга, оплакване, болки, напрежения и отчаяние. Той е освободен, казвам ви, от страдание и стрес.

“Това е различното, това ги разграничава, това е разликата между добре обучения ученик на благородните и необучения обикновен човек.

Печалба/загуба
слава / лоша репутация
възхвала / обвинение
удоволствие / болка:

тези обстоятелства сред човеците
са мимолетни,
непостоянни,
променливи.

Знаейки това, мъдрият, с будност
наблюдава тези променящи се обстоятелства.
Желаните обекти не очароват ума,
нежеланите не събуждат съпротива.

Неговото приемане и отхвърляне са разпилени,
изтощени,
не съществуват.

Познавайки неопетненото състояние
в което не присъства тъга
той разграничава правилно,
пристигнал е, без възникване
на Далечния Бряг.