Няла Пема Дудул - Песен съвет за отказване от яденето на месо

Песен – съвет за отказване от яденето на месо

от Няла Пема Дудул

Превод: Деян Илиев

Когато мисля за страданието, което носи яденето на месо,
не мога да го понеса и чувствам болка и тъга в сърцето си.
Ом мани пеме хунг хри!
От пустота и състрадание, ти си този, който води съществата,
благородни Авалокитешвара, на теб отдавам почитта си.

Без сам да съм се упражнявал в любов и състрадание,
аз ядох плътта на своите майки, докато изнасях лекции за причината и следствието.
Без да осъзнавам абсолютното, аз се скитах по пътя на безсмислените думи.
Аз, приличният на папагал просяк от Бялата Скала,
практикувах аскетизъм и “извличане на есенцията”.
Тогава, един ден, докато медитирах над Господаря Авалокитешвара,
според съюза на етапите от Кханям Рангдрол,
собственото ми тяло и всичко около мен изведнъж изчезна,
трансформирайки се в светлинното тяло на Великия Състрадателен,
който се появи като видение в небето пред мен.
Гледайки от състояние на сияйна самоосъзнатост,
съзрях невъобразимите мъки на нисшите сфери
и най-вече необятното страдание на Ада на Съживяването.
По-точно видях една негова част, цялата изпълнена
с мъже и жени, голи и безпомощни, и пред всеки от тях
стоеше тълпа зли изглеждащи слуги с глави
като на птици, животни и свирепи зверове.
Много от тях държаха остри оръжия в ръцете си,
с които разрязваха жертвите си на парчета и изяждаха плътта им.
Отново и отново те режеха, и отново и отново плътта порастваше обратно.
Жертвите не умираха, докато не се изразходваше кармата им,
и привичните им склонности не отслабваха, а само се увеличаваха.
За онези, извършвали “червени приношения” беше още по-зле.
Те всичките издаваха силни викове изпълнени с болка и агония.
След като бях видял всичкото това външно проявление на собственото си възприятие
си помислих, “Какво може да се направи, за да бъде спряно това страдание?”
В самия този миг в небето пред мен
се появи Великият Състрадателен, който каза:

“Ема! Сине мой, ти в много животи си бил близо до мен,
сега слушай добре, ти, който си усърден и целеустремен!
Чул си учения за етапа на развитие от йогата на божествата,
и дори си развил малко качества,
но коренът на Дхарма лежи в любящата доброта и състраданието.
Имаш ли в себе си истинска любов и състрадание?
Как е възможно някой, развивал състрадание, някога да яде месо?
Само виж как яденето на месо носи толкова страдание!
Резултатите от действията ни ще узреят само върху нас
и няма нищо, което будите на трите времена да могат да направят.
Яденето на месо е лишено от каквато и да е добродетел и носи много недостатъци,
то е източника на четиристотин вида заболяване,
осемдесет хиляди пречещи сили и осемдесет и четири хиляди вредни емоции.
Освен като част от безстрашната практика на някой, облагодетелстващ всичко срещнато,
използвано като лекарство или свещенна субстанция във върховната тайна мантра,
консумирането на месо не носи и една прашинка добродетел.
Тъй като ядящите плът са или мари, или ракшаса демони,
дисциплината ти само ще запада и негативните емоции ще се увеличават.
Ще ти липсва причината, която е алтруистична любов и състрадание
и поради това ще е трудно постигането на плода, есенцията на пробуждането.
Месоядците няма да бъдат придружавани от божествата на мъдростта,
ще бъдат без благословии, сидхи, благоприятност и дейност.
Същността на алтруизма няма да се развие в плътоядци
и вероятно боговете и нагите ще ги виждат като демони.
Ядящите месо ще бъдат заобиколени от гандхарви, ракшаси, мари,
господари на смъртта, призраци, духове, гялгонг и нарушаващи самая демони,
като резултат, яденето на месо ще доведе до прераждане в адовете,
или като птица, чакал или демон канибал.
По този начин, яденето на месо носи безгранично страдание.
Когато го изоставиш обаче, ще бъдеш свободен от всички тези недостатъци
и винаги ще бъдеш почитан от нечовешки същества,
които ще те виждат като чист брахман или бог.
Всички буди и бодхисатви от десетте посоки,
лами, йидами и дакини, ще се струпат около теб като облаци
и по-специално ще бъдеш придружаван от мъжки и женски бодхисатви.
Съвсем естествено ще притежаваш причината за любяща доброта и състрадание
и бързо ще достигнеш резултата, който е същността на пробуждането.
Това са само някои от невъобразимите добродетели, които могат да бъдат спечелени.”

Това каза той, и след като собствените ми възприятия се възвърнаха,
почувствах, сякаш се бях събудил от сияен сън.
Умът и тялото ми изпитваха такава болка, сякаш бях глътнал отрова
и изпитах такъв страх и паника, че се разтреперих.
При мисълта за ужасните страдания на Ада на Съживяването
можех единствено да дам щастието си в замяна на чуждата болка.
Умът ми беше толкова пренаситен, че можех само да плача
и почуствах силно, непоносимо състрадание.
С цел да поема върху себе си страданията на другите
и да пречистя недостатъците и заблудите причинени от яденето на месо,
за всички чувстващи същества, които са били били мои майки, необятни на брой като пространството,
аз дадах следния обет, верен според двете нива на реалност:

“Ахо! Могъщ мъдрец Шакямуни и всички буди и бодхисатви из цялото пространство и време.
Имайте състрадание към това дете, което не знаеше нищо за причина и следствие!
Милостиви коренни учители и учители на приемствеността, грижете се за мен!
Имайте състрадание към това дете, което не знаеше нищо за причина и следствие!
Върховни йидам, могъщи Авалокитешвара, грижи се за мен!
Имай състрадание към това дете, което не знаеше нищо за причина и следствие!
Надвит от невежество и от двете заблуди,
аз често говорех за това, как всички безбройни същества са били наши родители,
и живеейки от плътта им, преподавах на другите за причината и следствието.
Нямах представа, че съпътстващото страдание е толкова голямо.
Често съм чувал да се казва, че яденето на месо “три пъти чисто”
е позволено от Будата и не е отрицателно действие.
Но тези, които казват това трябва да са светци, облагодетелстващи всичко срещнато,
подобни на чист лотосов цвят, неопетнени от негативни емоции
и практикуващи задълбочения път на тайната мантра.
Колкото до мен, аз нямам по задълбочена инструкция
от алтруистичната любов и състрадание,
както и неизбежността на причината и следствието.
С цел да пречистя всички недостатъци и заблуди, родени от месоядството
във всички чувстващи същества, които се простират до края на пространството,
от този момент насетне напълно отричам яденето на месо.
Това ще бъде моето непоклатимо решение и никога няма да го оставя да западне.
Дори и всички животни на земята да бъдат изядени,
все още няма да има истинско задоволство, гладът само ще се увеличи.
Ако не намерим нищо за ядене или за пиене само за няколко дни,
ние се чувстваме, сякаш никога преди не сме вкусвали хапка храна.
Сега е времето да избягаме от този демон – гладът.
И без това, откъде идва тази плът?
Тя идва единствено от вкопчване в егото и привързаност.
Само мисълта за това ме кара да се чувствам отегчен и почти да повърна.
Тази отблъскваща съвкупност от нечистотии и гнус,
замърсена от тридесет и шестте нечисти субстанции –
тялото, родено от привичните склонности е основа за страдание
и много животни са с толгова отрицателна карма,
че на всеки ядящ плътта им ще му е трудно намирането на освобождение.
Будата е казал, че месото и алкохолът са нечисти дарове
и да бъдат дадени не се брои за щедрост.
Следователно кой би ял тази храна на замърсяванията?
Претите живеят много хиляди човешки години
без да зърнат нито храна, нито питиета, преживявайки единствено страдание,
но ние хората можем дори да пием студена вода
и да имаме изобилие за ядене и пиене освен месо и алкохол.
При положение, че все не сме задоволени от тях,
как е възможно да се отплатим за миналата доброта толкова нечестно?
През изминали неизброими аеони
във всеки свят на вселената, необатна като самото пространство,
няма ни едно същество, което да не е било наша майка,
а майчиното мляко, което сме изпили, би изпълнило милиард морета.
Сега изоставям всякаква преструвка и приемам Трите Скъпоценности за свидетел:
В миналото, под влиянието на невежество и привични склонности
аз ядох плътта на родителите си и не се разкаях.
Сега с чиста мотивация, включваща четирите сили,
както в поговорката, “Не бях, не съм и няма да бъда привързан,”
от сега насетне нека мисълта за ядене на месо никога не се ражда в ума ми
и ако ям месо, нека Трите Скъпоценности ми изпратят наказание.
Нека защитниците и пазителите ме належдат през цялото време.
Ако от сега насетне ям плътта на предишните си майки,
в трите сфери няма да има никой с по-голямо нарушение.
Будата е казал, че дори лекото нараняване на другите вреди на обетите ни,
така че какво остава за яденето на плът, което е свързано с убиване?
В Паринирвана Сутра, Ланкаватара и другаде е казано,
че яденето на месо се равнява на отнемането на живот
и е забранено и в голямата, и в по-малката колесница,
но най-вече не е позволено за един бодхисатва.
Самият ни учител, явил се като малкото на яребица,
и като свиреп звяр в дивото не е ял месо,
така че как е възможно последователите му да го правят?
В съответствие с напътствията на самия Буда
то е било отречено от много велики учители в Индия и Тибет,
следователно недостатъците му са отвъд въображението.
Не-култивирането на негативност е само по себе си истинска Дхарма практика,
Така, нека винаги бъда в хармония с автентичните учения!”

След като съм видял безграничните недостатъци, идващи от яденето на месо,
дори и само мисълта за това ме кара да се чувствам болен, сякаш съм бил отровен.
И така аз, големият просяк, известен като Дудул,
написах тези думи на съвет към себе си, за да го изоставя
в отшелническата обител Небесната Крепост на Бялата Скала.
Нека резултатът от тази добродетел пречисти всички недостатъци и заблуди,
които произтичат от яденето на месо във всички чувстващи същества,
така че те да могат да видят хилядата буди лице в лице!