Няла Пема Дудул - Признаци, че общите подготвителни практики са проникнали в ума

Признаци, че общите подготвителни практики са проникнали в ума

от Няла Пема Дудул

Превод, Лама Иво

 

Ако можеш да посветиш тялото си непреклонно на практиката,
това е знак, че си взел присърце скъпоценността на свободите и предпоставките.

Ако можеш да гледаш златото и мърсотията с безпристрастност и ако ги виждаш като еднакви,
това е знак за осъзнаване на илюзорната същност на преходните неща.

Ако можеш да считаш явленията на самсара за свои врагове,
това е знак за прекосяване на океана от страдание.

Ако можеш да обръщаш прецизно внимание на действията си и на техните резултати, възприемайки добродетел и отхвърляйки недобродетелта,
това е знак за намиране на бързия път, който се изкачва по стълбицата към освобождението.

Ако можеш да пречистиш негативността, заблудите и привичните тенденции на своето тяло, реч и ум,
това е знак за затваряне на вратата към прераждане в низшите сфери на самсара.

Ако можеш да запазваш Трите скъпоценности в ума си, така че те никога да не са отделени от него,
това е знак, че си хванат с куката на състраданието на върховното убежище.

Ако знаеш как да интегрираш пустотата и състраданието в своя умствен поток,
това е знак за довеждане на явленията в същността на пробуждането.

Ако можеш да медитираш върху това, как всички същества са били твои родители,
това е знак за изгряването на слънцето и луната на Голямата колесница.

Ако можеш да разсееш замъгляванията на тъмнината на невежеството,
това е знак за изгряването на ясната светлина в неопетненото пространство.

Ако можеш постоянно да пазиш по пътя двете натрупвания,
това е знак за съзряване на плода на каите и мъдростите.

Ако можеш да виждаш как всичко, което се появява и съществува, изгрява в абсолютна чистота като Ламата,
това е знак за достигане на върха на йогата на Дзогчен.

Ако можеш да разпознаеш ваджра каята на всеобхватната чиста осъзнатост,
това е знак за преминаване в безвременното пространство на изначалната чистота.

Ако можеш да разпознаеш единството на трите каи в чистата осъзнатост,
това е знак за узряване на плода, който е Самантабхадра.

Това кратко обобщение на знаците, показващи, че общите подготвителни практики са проникнали в ума, беше написано от стария просяк, наречен Дудул, в отговор на многократно повтаряни молби от моите ученици.

По силата на тази заслуга нека всички същества съзреят и постигнат освобождение!