Няла Пема Дудул - Съвет, показващ как нашите недостатъци излизат на бял свят

Съвет, показващ как нашите недостатъци
излизат на бял свят

от Няла Пема Дудул

Превод, Лама Иво

Намо гуру!

Покланям се пред осъществения видядхара гуру –
благослови ме, така че петте отрови на моя ум да бъдат включени в пътя!

Дали тъмнината на заблудата е била премахната
става ясно, когато легнем да спим през нощта.

Дали пламъците на гнева са били угасени
става ясно, когато се сблъскаме с обидни думи.

Дали планината на арогантността е изравнена със земята
става ясно, когато ни почитат онези с по-малка ученост от нас.

Дали езерото на желанието е пресъхнало и изчезнало
става ясно, когато прекараме малко време с красиво момиче.

Дали вихрушката на завистта е изчезнала
става ясно, когато нашите съперници вземат надмощие.

Дали затегнатият възел на скъперничеството се е разпуснал
става ясно, когато се сдобием с малко материално богатство.

Дали цветето на дисциплината е разцъфнало
става ясно, когато се озовем сред обикновени хора.

Дали сме облекли бронята на търпението
става ясно, когато неочаквано ни сполети трудност.

Дали жребецът на усърдието се е развил напълно
става ясно, когато се захванем да осъществяваме някое добродетелно дело.

Дали крепостта на медитацията е обезопасена
става ясно, когато ни сполети сериозна болест,

а дали мечът на мъдростта е бил наточен
става ясно, когато унищожителните емоции възникнат и се разгърнат.

Това учение за начина, по който недостатъците излизат на бял свят,
беше съставено от стария просяк, наречен Дудул,
в отговор на молби от много ученици.
По силата на тази заслуга, нека недостатъците във всички същества изчезнат напълно!