Лекция на Джигме Кхйенце Ринпоче

Същността на будисткия път

обяснения дадени през лятото на 2009 г. в нашия център от Джигме Кхйенце Ринпоче